Stenarbeten

STENARBETEN

Med stenmaterial kan man förändra mycket i en trädgård. En vildvuxen djungel kan tämjas med en platt stenlagd yta el ett trädäck.

En ny gång som slingrar sig fram kan göra en trädgård mer spännande.

Att stenlägga garageinfarten underlättar vinterunderhåll och du får genast en mer välordnad trädgård.

Vill du istället få lite herrgårdskänsla kanske du ska ha en uppfart som är belagd med ärtsingel som även är mjukt och skönt för bara fötter på sommaren!

Kanske du har en lite svårhanterlig slänt som behöver en stentrapp!

Har blomsterrabatterna brett ut sig och finns nu långt uti gräsmattan – vad du behöver är kanske en stenkant som omgärdar och avgränsar din rabatt.

Har du nivåskillnader som kan lösas med en mur?

Vi arbetar med många olika stenmaterial, naturlig sten och cementprodukter.

Vi har många idéer – låt oss förmedla dem till Dig!