top_skotsel_wide

Mycket att göra i trädgården men ingen tid över?

Vi kan hjälpa dig med att:

 • klippa häck
 • rensa ogräs
 • vår- resp höststäda tomten
 • kratta löv
 • röja buskage/sly
 • klippa gräs
 • vertikalskära gräsmattan
 • vårgräva köksträdgårdslandet
 • tvätta trätrall/veranda
 • plantering av blommor, buskar, häckar och träd
 • skotta snö
 • mm mm

Vi kan hjälpa till med akut hjälp el återkommande hjälp månads el veckovis.