top_markanlaggning_wide

MARKANLÄGGNING

Att anlägga trädgård är ett tungt och ofta betydligt mer komplicerat arbete än man tror från början, det kräver omfattande precision, planering och en del erfarenhet.

Vi kan:

  • skapa nivåskillnader
  • anlägga gräsmattor
  • anlägga nya rabatter
  • gräva en damm
  • terrassera en besvärlig slänt
  • mm mm

Vi har tillgång till maskiner som underlättar arbetet.

Ofta missar man att tänka igenom vilken slags trädgård man vill ha, vad ska hända/hur ska det se ut under årstidsväxlingarna? Hur mycket arbete är man beredd att lägga ner på att underhålla trädgården? När vistas man i trädgården? Är man mycket bortrest?