BostadsrättsföreningarBOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

En välplanerad och välskött trädgård i bostadsområdet skapar trivsel för de boende och höjer värdet på fastigheten.

Vi åtar oss kontinuerlig skötsel av Bostadsrättsföreningens utemiljö. Det innebär att vi sköter grönytor och växtmaterial. Från beskärning av buskar och träd, gräsklippning, ogräsrensning, häckklippning, gödning och komplettering av växtmaterial. Omfattningen av ett uppdrag kommer vi överens om innan. Det kan gälla allt från några timmar vid enstaka tillfällen, några gånger per säsong till ansvar för hela trädgården under hela säsongen.