Trädgård i fokus

Välkommen till Trädgård i fokus!

Vi finns här för att hjälpa Dig med Din trädgård, gammal som ny!

Vi kan bidra med idéer, anlägga vackra blomsterrabatter, hjälpa er med växtval så att trädgården alltid står i blom.

Beskära era frukt- och prydnadsträd, klippa häckar och buskar.

Kanske stenlägga en ny garageinfart el gång, bygga en altan, ett staket el en Friggebod mm.

Vi har kunskapen och resurserna! Inget uppdrag är för litet för oss!

 

DIN TRÄDGÅRD VÅRT FOKUS!